Alle jaarfeesten

Beschrijving van de jaarfeesten op onze school

Michaëlfeest op 29 september

Het verhaal van de aartsengel Michaël die de draak bestrijdt, wordt veelvuldig verteld. Dit feest luidt het begin van de herfst in. Leerlingen worden uitgedaagd om, buiten in de natuur en via spel, moed, kracht en behendigheid te oefenen. Daarmee wordt de durf verzameld om aan het einde van de dag de draak te verslaan. Voor de kleuters (groep 1&2) is dit nog wel erg spannend. Zij gaan in het bos schatten zoeken, op bezoek bij het appelvrouwtje en drakenbrood eten.

Sint Maarten op 11 november

Het verhaal vertelt van Sint Maarten die zijn mantel in tweeën sneed en de helft aan de arme bedelaar gaf. Het is daarom  het feest waarin gedeeld wordt. Daarnaast is het een lichtjes feest. De kleuters en lagere klassen gaan met hun lampionnen naar buiten. Voor de hogere klassen wordt ieder jaar een zinvolle invulling van dit deel-feest gezocht. Zoals alle jaren traditie is, wordt er aan het eind van het feest op school soep met brood gegeten.

Sint Nicolaas op 5 december
Sint Nicolaas is niet alleen het feest van de goedheiligman die cadeaus brengt. Het feest luidt ook het begin van de Advent in. Sint en Piet brengen ieder jaar een bezoek aan de Strijene. In de klassen 4 t/m 6 (groep 6 t/m 8) maken de leerlingen surprises voor elkaar. In de lagere klassen heeft Piet een wat grotere rol. Het zou zomaar kunnen dat hij is langs geweest als de klas een wandeling aan het maken was

Advent
De adventsperiode zijn de vier weken voor Kerstmis, waarbij iedere week een kaars wordt ontstoken. Zo groeit het licht in de weken naar Kerst. Op de maandagen na Sint Nicolaas is er een advent viering. Voor de kleuters in de eigen klas en voor de andere klassen in de aula.

Kerstmis
In de week voor de Kerstvakantie staat op school het Kerstverhaal centraal. Aan het eind van deze week wordt door leerkrachten en ouders, het Kerstspel gespeeld. Soms wordt een kerstspel door een klas opgevoerd voor de andere leerlingen van de school. Ook aan Driekoningen wordt aandacht besteed. In welke vorm hangt af van het moment, want 6 januari valt ook wel eens in de kerstvakantie. De kleuters spelen soms een (heel klein) kerstspelletje voor de ouders.

Carnavalsfeest
Het Carnavalsfeest (het weekend voor het begin van de vastenperiode) wordt op de vrijdag voor de carnavalsvakantie gevierd. De leerlingen zijn verkleed en zijn het eerste deel van de dag in de eigen klas. Later op de dag zet het feest zich voort in de aula. Afhankelijk van het programma zijn de kleuters in hun klas of ook een stukje van het feest in de aula. Ieder jaar worden door de ouders voor alle leerlingen pannenkoeken gebakken.

Palmpasen en Pasen
De laatste zondag van de vastenperiode is het Palmpasen. De vrijdag daarvoor wordt dit op school gevierd. De leerlingen maken palmpaasstokken, die worden versierd. Leerlingen uit de hogere klassen helpen hierbij in de lagere klassen. De verdere invulling van het feest kan per jaar verschillen. De kleuters gaan in ieder geval naar buiten met hun palmpaasstok en proberen het paashaantje wakker te maken. In de hogere klassen wordt soms een paasontbijt gegeten.

Koningsspelen
Ook de Strijene doet ieder jaar mee met de Koningsspelen. Dit evenement vullen we zelf in, zodat het past bij de identiteit van de school. Voor alle klassen worden activiteiten georganiseerd.

Pinksterfeest – Meiboomfeest
Op de vrijdag voor Pinksteren wordt het Pinksterfeest rond de meiboom gevierd. Valt dit feest in de meivakantie, dan wordt het voor of na de vakantie gevierd als Meiboomfeest. Klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8) voeren, in het wit gekleed met linten een dans op, rond de meiboom. De zesde klas vlecht als laatste klas de meiboom in. Aan de ouders van deze klas de eer de linten uit te vlechten. De kleuters zijn bij dit feest aanwezig.

Sint Jan op 24 juni
Dit is het laatste jaarfeest voor de zomervakantie. De laatste korte nacht wordt gevierd: de midzomernacht. Hierna worden de nachten weer langer. Traditioneel worden in heel Europa de Sint-Jansvuren ontstoken en draagt iedereen een bloemenkrans. Aan het begin van de avond ontsteken wij ook een vuur, waar de leerlingen van klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8) overheen springen. Hierna volgt de jaarlijkse picknick, verzorgd door de ouders. Voor de kleuters is het feest in de ochtenduren met kringspelletjes, kersen eten, een picknick en een crêpepapier “vuurtje” om overheen te springen.

Visit Us On Facebook