BSO- De Zevensprong

Vrijeschool de Strijene woont samen met peuterspeelzaal en kinderdagverblijf de Zonnekring en de buitenschoolse opvang de Zevensprong.

BSO de Zevensprong is op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag geopend. De Zevensprong is telefonisch te bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12.00 en 14.00 uur op telefoonnummer 0622895580 .

BSO de Zevensprong is een buitenschoolse opvang. Uw kind wordt hier voor en na schooltijd in een huiselijke omgeving ontvangen. BSO de Zevensprong biedt kinderen een plek waar ze zich helemaal op hun gemak voelen en waar ze na schooltijd rust en ontspanning vinden om bij te komen van de schooldag.

  • Bezoek de pagina documenten voor het informatieboekje en intakeformulier.

De Zonnekring en BSO de Zevensprong behoren bij Stichting Istia. Doelstelling van Stichting Istia is de instandhouding en ontwikkeling van de kinderopvang op antroposofische grondslag. Stichting Istia streeft ernaar dat KDV de Zonnekring en BSO de Zevensprong voor kinderen, ouders en medewerkers een tweede huis mag zijn, een plek waar iedereen zich welkom, geborgen en thuis voelt.