BSO- De Zevensprong

Vrijeschool de Strijene woont samen met peuterspeelzaal en kind centrum de Zonnekring en de buitenschoolse opvang de Zevensprong.

BSO de Zevensprong is op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag geopend.

BSO de Zevensprong is een buitenschoolse opvang. Uw kind wordt hier voor en na schooltijd in een huiselijke omgeving ontvangen. BSO de Zevensprong biedt kinderen een plek waar ze zich helemaal op hun gemak voelen en waar ze na schooltijd rust en ontspanning vinden om bij te komen van de schooldag.

De Zonnekring en BSO de Zevensprong behoren bij Stichting Istia. Doelstelling van Stichting Istia is de instandhouding en ontwikkeling van de kinderopvang op antroposofische grondslag. Stichting Istia streeft ernaar dat KC de Zonnekring en BSO de Zevensprong voor kinderen, ouders en medewerkers een tweede huis mag zijn, een plek waar iedereen zich welkom, geborgen en thuis voelt.