Opvang

Vrijeschool de Strijene woont samen met peuterspeelzaal en kinderdagverblijf de Zonnekring en de buitenschoolse opvang de Zevensprong.

Bezoek de website van Istia voor meer informatie over de opvangmogelijkheden.

KDV De Zonnekring en BSO de Zevensprong behoren bij Stichting Istia. Doelstelling van Stichting Istia is de instandhouding en ontwikkeling van de kinderopvang op antroposofische grondslag. Stichting Istia streeft ernaar dat KDV de Zonnekring en BSO de Zevensprong voor kinderen, ouders en medewerkers een tweede huis mag zijn, een plek waar iedereen zich welkom, geborgen en thuis voelt.

Om in te loggen bij ISTIA klik hier.

 

 

Visit Us On Facebook