Kleuterklassen

In de kleutertijd, het groeiproces van een kind van nul tot zes à zeven jaar, staat de lichamelijke ontwikkeling, de motoriek van het kind centraal. In de klas vinden activiteiten plaats in een opgewekte sfeer volgens een vaste dagindeling. Spelen, bewegen, nadoen en liedjes zingen. Op deze manier wordt het kind baas in eigen lichaam.

De activiteiten in de klas zijn elke dag anders en geven de dag zijn eigen kwaliteit. Het seizoen en het jaarfeest dat komen gaat bepalen sterk de heersende sfeer in de klas.

De leerkracht observeert de kleuters in al hun activiteiten, stuurt waar nodig en houdt bij waar zij in hun individuele ontwikkeling staan. De observaties worden genoteerd in het digitale LOVS (Leerling Onderwijs Volg Systeem). Vooral tijdens het vrije spel, maar ook met de, door de juffie, aangereikte activiteiten, ontwikkelen de kleuters de juiste leervoorwaarden die ze nodig hebben voor hun stap naar de eerste klas. De kleuter mag op de Strijene nog vooral spelend ontdekken. Dit bevordert het creatieve denken op latere leeftijd.

Leerrijpheid kleuter

Op onze school kijken we naar drie gebieden om te bepalen of een kind leerrijp is: het niveau van denken, de sociaal- emotionele rijpheid (het voelen) en de motivatie om te leren (het willen). Ronde de zesde verjaardag worden kleuters leerrijp. Dit betekent het einde van de kleuterperiode. Leerrijpheid is een belangrijk begrip in de school, omdat de pedagogische aanpak van kleuters en schoolkinderen essentieel verschilt. Kleuters leren door spel, onderbouwleerlingen door instructie van de leerkracht.

Jaarlijks krijgen de oudste kleuters een Cito onderzoek om te zien of de leervoorwaarden voldoende ontwikkeld zijn. Daarnaast gebruiken we de gegevens als startmeting voor het leerproces in klas één. De kleuterleerkracht observeert de kleuter om goed te kunnen beoordelen of hij/zij toe is aan de schoolfase. In nauw overleg tussen de leerkracht, de intern begeleider en de ouders kan besloten worden tot een verlengde kleuterperiode. Uitgebreide informatie over de leerrijpheid krijgen de ouders in een speciaal daarvoor bestemde ouderavond.

Visit Us On Facebook