Leerlingen en instroom

Nieuwe leerlingen
Bent u voor uw kind(eren) geïnteresseerd in onze school? Wij nodigen u graag uit voor één van onze Op deze ochtend krijgt u een rondleiding door de school en heeft u de gelegenheid om vragen te stellen. Wilt u meer informatie, mail dan naar info@destrijene.nl

Als u uw kind direct wilt aanmelden, kunt u het aanmeldformulier vinden onder documenten de Strijene.

Zij instroom

Indien uw kind al op andere basisschool zit, maar u bent geïnteresseerd in het onderwijs op de Strijene. Neem gerust contact met ons op. Graag laten we u onze school zien. Vervolgens staan wij u graag te woord in een informatief gesprek.

Extra verlofaanvraag

In de leerplichtwet is vastgelegd dat uw kind vanaf 5 jaar leerplichtig is. Vanaf deze verjaardag moet het kind dus elka dag naar school. Slechts in een beperkt aantal gevallen is het mogelijk daarvan af te wijken. Toelichting op de gevallen staan op het aanvraagformulier