Onze school

Leren op de Strijene wordt vormgegeven door evenwichtig onderwijs. We bieden een vaste basis aan kennis en vaardigheden aan die voldoet aan de norm vanuit de onderwijsinspectie. Ons onderwijs doet een beroep op de nieuwsgierigheid van leerlingen. Leerlingen krijgen de mogelijkheid hun kennis en vaardigheden te verbreden en verdiepen. Het gaat in ons onderwijs niet alleen om kennisgerichte ontwikkeling, maar om evenwicht in de ontwikkeling van de intellectuele groei, het emotionele leven en het praktisch handelen in de verschillende leer- en vakgebieden. Leerlingen vormen zo hun persoonlijkheid.

Visit Us On Facebook