Ouderschenkingen

De ouderschenkingen worden gebruikt voor het bekostigen van middelen en diensten waarvoor wij van de overheid geen vergoeding krijgen, in het bijzonder voor specifieke vrijeschool onderwijs zaken zoals: aanschaf van specifieke lesmaterialen, voor kunstzinnige vakken, zoals bijvoorbeeld euritmie en circus les en bij de vrijeschool passende leermethoden, jaarfeesten, excursies, muzikale begeleiding bij koor les, euritmie, onderhoud van het buitenterrein en bijdrage aan de Vereniging voor vrijescholen (de landelijke vrijeschool organisatie).

De bedragen voor de ouderschenkingen zijn als volgt:

Voor het eerste kind in een gezin, dat de Strijene bezoekt             € 300 per schooljaar

Voor het tweede kind                                                                            € 250  per schooljaar

Voor het derde kind                                                                                 € 200 per schooljaar

Voor het vierde en verdere kinderen wordt geen ouderschenking gevraagd

Zonder de vrijwillige schenking is het niet mogelijk het vrijeschool onderwijs volledig gestalte te geven. Echter (de hoogte van) de ouderschenking mag nooit een beletsel vormen bij de schoolkeuze. Er is op school een vertrouwenspersoon aangaande de ouderschenking. Informatie hierover kunt u opvragen bij de administratie.

Het Ouderschenking formulier biedt ook de mogelijkheid om de schenking naar draagkracht aan te passen. Uiteraard wordt het formulier vertrouwelijk behandeld.

Visit Us On Facebook