Peuters- de Zonnekring

Peuters zoeken warmte en geborgenheid. De peutergroep biedt het kleine kind een veilige en rustige plek; een verlengstuk van de huiselijke omgeving. In de peutergroepen wordt met een vast ritme gewerkt, omdat het herkennen van vaste punten in de dag voor een peuter van groot belang is. Ritme geeft houvast en daardoor voelt een kind zich veilig.

Peuterspeelzaal en kindcentrum de Zonnekring is gehuisvest onder het dak van Vrijeschool de Strijene. KDVde Zonnekring is vaak de eerste plek buitenshuis waar peuters langer vertoeven. Zij moeten zich er vertrouwd en prettig voelen. KDV de Zonnekring heeft een rijke speel-en leeromgeving.  Het daagt kinderen uit om te spelen, te leren en goed met andere kinderen en volwassenen om te gaan. Voorop staat dat onze peuterspeelzaal bijdraagt aan de ontwikkeling van het kind in een warme en harmonieuze omgeving.

In de peutergroep zijn twee leidsters, de leeftijd waarop een peuter kan instromen is twee jaar. Met de vierde verjaardag gaat het kind naar de kleuterklas van de basisschool.

KDV de Zonnekring is geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. U kunt gebruik maken van verschillende mogelijkheden, dat zijn 08:30-12:00uur of 08:30-14:00uur of 08:30-18:00uur. De Zonnekring is telefonisch te bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 12.00 en 14.00 uur op  0622895580 .

  • Bezoek de pagina documenten voor het informatieboekje en intakeformulier.

De Zonnekring en BSO de Zevensprong behoren bij Stichting Istia. Doelstelling van Stichting Istia is de instandhouding en ontwikkeling van de kinderopvang op antroposofische grondslag. Stichting Istia streeft ernaar dat KDV de Zonnekring en BSO de Zevensprong voor kinderen, ouders en medewerkers een tweede huis mag zijn, een plek waar iedereen zich welkom, geborgen en thuis voelt.