Projectgroep

De projectgroep zien we op de Strijene als een vorm van remedial teaching. Leerlingen komen naar de projectgroep om zich beter te bekwamen in hun manier van leren. Het betreft leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong, die gemotiveerd zijn, creatief en/of een brede belangstelling hebben. Daarbij zijn het kinderen die ondersteuning en begeleiding nodig hebben bij het aanleren van specifieke denkstrategieën die doorgaans minder behandeld worden in het reguliere onderwijsaanbod. De vaardigheden die hierbij worden aangesproken roepen soms wat weerstand op omdat het anders werken is dan de kinderen doorgaans gewend zijn. Zij weten meestal al veel zonder daar specifieke denkstrategieën voor aan te hoeven spreken. Ze ontdekken dat leren niet altijd vanzelfsprekend gaat en dat het leuk is om door inspanning te leren.

Visit Us On Facebook