Vrijeschool onderwijs

In het vrijeschoolonderwijs leren we met hoofd, hart en handen. Op deze manier bieden we een zo breed mogelijke vorming én voor ieder kind de mogelijkheid om zijn eigen talenten te ontdekken. Ondanks de verschillen in kwaliteiten spreken we hierdoor alle kinderen in hun gehele ‘zijn’ aan. Tevens stimuleren we het bewustzijn om wezenlijke waarden en normen te ontwikkelen. Door deze wijze van benaderen staan onze leerlingen vol in de realiteit van de hedendaagse maatschappij; daar waar hun leven zich afspeelt.

Leren op de Strijene wordt vormgegeven door evenwichtig onderwijs. We bieden een vaste basis aan kennis en vaardigheden aan die voldoet aan de norm vanuit de onderwijsinspectie. Ons onderwijs doet een beroep op de nieuwsgierigheid van leerlingen. Leerlingen krijgen de mogelijkheid hun kennis en vaardigheden te verbreden en verdiepen. Het gaat in ons onderwijs niet alleen om kennisgerichte ontwikkeling, maar om evenwicht in de ontwikkeling van de intellectuele groei, het emotionele leven en het praktisch handelen in de verschillende leer- en vakgebieden. Leerlingen vormen zo hun persoonlijkheid.

Visit Us On Facebook