Werkgroepen

Door mee te werken in een werkgroep zijn veel ouders sterk betrokken bij de school. De coördinatie over de uitvoerende werkgroepen ligt bij de schoolleiding. De werkgroepen rapporteren aan de schoolleiding.

Tuingroep

De tuingroep verzorgt de tuinen en schoolpleinen rondom de school, dit in nauwe samenwerking met de conciërge.

Luizenwerkgroep

Op school vindt regelmatig controle plaats bij leerlingen op hoofdluis. Dit wordt gedaan door de luizenwerkgroep; deze werkgroep bestaat uit een vaste groep ouders, met een coördinator.

Uiteraard zijn in eerste instantie de ouders zelf verantwoordelijk voor de controle van hun kinderen op hoofdluis. De schoolcontrole dient te worden beschouwd als een vangnet om een luizenuitbraak te voorkomen. De luizencontrolegroep werkt met een protocol, dat is opgesteld door het RIVM.

Klassenouder overleg

Twee keer per jaar komen alle klassenouders, op uitnodiging van en met de schoolleiding bij elkaar. Gespreksonderwerpen zijn de jaarfeesten, de schoonmaak en het klassenouderschap.

Visit Us On Facebook