Jaarfeesten

Op onze school hebben de jaarfeesten een belangrijke rol, zij horen bij ons onderwijs. Omdat de feesten vrijwel altijd samen met de hele school en een deel met ouders worden gevierd, creëren zij ook de saamhorigheid en het gemeenschapsgevoel. In elke klas is een seizoenstafel te vinden waarop ook de thema’s van deze feesten te zien zijn.

In de gematigde streken waar wij wonen geven vier seizoenen kleur en sfeer aan ons leven door het jaar heen: herfst, winter, lente en zomer. In een voortdurend ritme volgen zij elkaar op. Elk jaargetijde heeft zijn eigen specifieke kenmerken. De natuur laat zich steeds van een andere kant aan ons zien. Van oudsher worden de belangrijkste hoogtepunten in dit natuurritme gevierd door de mensen. Denk bijvoorbeeld aan de oogstfeesten. De christelijke traditie heeft later haar eigen feesten geënt op de oude feesten. Zo ontstonden de grote jaarfeesten. In onze moderne tijd, vooral in de grote stad, raken we steeds meer vervreemd van de aarde die ons alles geeft waarvan we leven kunnen. Wij maken deel uit van een groter geheel, maar wie voelt het nog zo? Een jaar is niet langer een ritmische opeenvolging van al het grote en kleine werk dat met de seizoenen samenhangt. Een jaar is een abstract gegeven geworden, opgebouwd uit tijdseenheden: uren, dagen, weken, maanden. Een kind leeft echter niet in die abstractie; het kan niets met die abstractie. Uren, dagen, weken, maanden zeggen hem niets. In die zin heeft het nog geen of een zeer beperkt besef van tijd. Een kind leeft in het ritme van het jaar! Het beleeft het jaar... van kastanjes rapen in de herfst via Sint-Nicolaas naar Kerst, van ijspret naar boterbloemetjes plukken en zonder jas in de zandbak... En weer terug naar de kleurende blaadjes aan de bomen. Ritme geeft aan kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid: na dit ... komt dat. Daar kan het kind op rekenen. Daarmee legt het ritme in een kind de basis van innerlijke zekerheid. Het vieren (= het beleven!) van de jaarfeesten verstevigt het gevoel van ritme door het jaar heen. Niet alleen de feestdag zelf is daarbij belangrijk, maar vooral ook de aanloop er naartoe en het nagenieten geven sfeer aan de dagen van die tijd. De jaarfeesten kunnen klein en groot helpen om de routine van alledag te doorbreken en stil te staan bij het verloop van het jaar, bij de specifieke (vaak symbolische) achtergrond van een legende of een christelijke vertelling en bij de sfeer en kracht van het gezamenlijk vieren van een feest. We voelen ons verbonden met de natuur, met de mensen om ons heen en met de scheppende krachten in onszelf (bijvoorbeeld, heel eenvoudig, door het maken van versieringen) en van moeder aarde. Alle reden dus om de jaarfeesten met onze kinderen te vieren! Bij de Strijene wordt aan de volgende jaarfeesten aandacht besteed:

  • Herfst: Michael, Sint-Maarten, Advent, Sint-Nicolaas
  • Winter: Kerstmis, Driekoningen Maria Lichtmis, Carnaval
  • Lente: Palmpasen, Pasen, Pinksteren
  • Zomer: Sint Jan