Jaarfeesten

Op de Strijene hechten we aan de wijsheid van de natuur en de seizoenen. Door het vieren van jaarfeesten zijn wij ons bewust van het jaarverloop en de verbondenheid met de natuur. Ieder seizoen inspireert en beïnvloed min of meer ons onderwijs.

Voor kinderen is het goed om te ervaren dat het leven een feestelijk gebeuren is. Vandaar dat er op alle vrijescholen diverse jaarfeesten worden gevierd. Zo werken de kinderen al spelend en lerend van feest naar feest. Deze feesten zijn veelal verbonden met de terugkerende seizoenen. In het bijzonder voor onze jonge kinderen (peuters, kleuters en de laagste klassen) spelen ritme en regelmaat een grote rol.

We kennen vier grote jaarfeesten: het Michaëlfeest in de herfst, het kerstfeest, het paasfeest en ’s zomers het St. Jansfeest. Naast deze grote feesten worden er ook kleinere gevierd zoals St. Maarten, St. Nicolaas, Advent, Driekoningen, Carnaval, Palmpasen en Pinksteren.

Een toelichting op de jaarfeesten kunt u nalezen op beschrijving van de jaarfeesten

 

Visit Us On Facebook