Klassenouders

Elke klas heeft één of twee ouders die fungeren als schakel tussen ouders en leerkracht. Zij worden door de leerkracht gevraagd deze taak steeds voor een jaar op zich te nemen. Klassenouders doen veel praktisch werk ter ondersteuning van de leerkracht, zoals:

  • Meehelpen klassenactiviteiten organiseren, zij worden door de leerkracht gevraagd een coördinerende rol op zich te nemen.
  • Coördineren van gezamenlijke schoolactiviteiten, zoals jaarfeesten, hiervoor is een standaard klassenverdeling. De rol van de klassenouder is om de verantwoordelijkheid te nemen dat de activiteit georganiseerd wordt, niet zozeer om deze helemaal zelf te organiseren.
  • Begeleiden van ‘nieuwe’ ouders in de klas, een warm welkom.