Onderwijs

Je mag hier worden wie je bent!

Wij begeleiden kinderen zo, dat wat in aanleg aanwezig is ontwikkelt kan worden. Wij willen kinderen met ons breed aanbod aanspreken op hun denken, hun gevoel en hun wil. Ons onderwijsaanbod is samengesteld uit wetenschap, spriritualiteit, maatschappij en kunst; uit cognitieve, emotionele en sociale elementen om de kinderen in de diepte te raken en tot bloei te laten komen. Vanuit de uitgangspunten:

  •  Wij bieden lesstof aan die bij hun ontwikkelfase past, om ze met kennis en vaardigheden voor te bereiden op de toekomst.
  • Wij willen dat onze kinderen een toenemend, helder en veelomvattend beeld krijgen van hun eigenheid, hun voornemens en hun kwaliteiten zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandig oordelende en vrijdenkende mensen.
  • Wij moedigen kinderen aan tot sociale mensen, eerlijk, initiatiefrijk en gretig om zich vanuit vrijheid te verbinden met de wereld.
  • Wij omhullen de kinderen met liefde, zorg en waarheid om zo hun zelfvertrouwen te versterken en hen te stimuleren de wereld vanuit vertrouwen tegemoet te treden.
  • Wij zien ouders als toegewijde opvoedingspartners in het ontwikkelingsproces van hun kinderen en bij het vormgeven van de gemeenschap die kinderen, ouders en leerkrachten omvat.
  • Wij stellen ons lerend op, waarbij we aandacht besteden aan blijvend leren en ontwikkelen.