Medezeggenschapsraad

Via de medezeggenschapsraad zijn ouders en personeel betrokken bij het schoolbeleid. Meepraten over verschillende onderwerpen is dan ook de rol van de medezeggenschapsraad. Voor een aantal onderwerpen vraagt de school advies of instemming aan de medezeggenschapsraad voordat een besluit genomen wordt. 

Onze school heeft een medezeggenschapsraad met 4 leden, 2 ouders en 2 leerkrachten.

Gezamenlijk mailadres: mr@destrijene.nl