Vaklessen

Vanaf klas 1 (groep 3) wordt lezen, schrijven en rekenen dagelijks geoefend in de periode en oefenuren. Om de ontwikkeling te volgen wordt hier ook regelmatig op getoetst.

Daarnaast zijn er vaklessen voor vreemde talen, tekenen, vormtekenen, boetseren, schilderen, handwerken, handenarbeid, muziek, godsdienst, verkeer, topografie en begrijpend lezen. Deze vakken worden door de klassenleerkracht gegeven. We hebben ook vaklessen die door vakleerkrachten gegeven worden zoals gymnastiek, circusles (klas 4 t/m 6) en tuinbouw (klas 5 en 6).