Vrienden van Pallas

Stichting Vrienden van Pallas verzamelt voor onze school middels een ouderschenking middelen ter bevordering van de antroposofische identiteit in het onderwijs. Te denken valt hierbij aan de kosten voor vaklessen, jaarfeesten en materialen. Stichting Vrienden van Pallas is onafhankelijk, ANBI erkend en ziet toe op een ordentelijke inning en aanwending van de schenkingen aan de school.

Voor de schenking ontvangen de ouders van de school een informatiebrief en een ouderschenkingsformulier.

Voor meer informatie over de stichting: https://www.vriendenvanpallas.nl/