Carnaval

Het is nu goed te merken dat het daglicht begint toe te nemen. Onder de aarde is het leven doorgegaan en als je goed kijkt kun je zien, hoe de natuur, heel langzaam maar zeker, begint te ontwaken. De winter duurde lang, maar de lente komt in zicht.

40 dagen voor Pasen, vieren we het carnavalsfeest; voor de kinderen het verkleedfeest bij uitstek.

In voorchristelijke tijden werden er in deze tijd van het jaar de boze geesten verjaagd om te voorkomen dat ze de ontluikende natuur zouden beschadigen. De mensen trokken dan verkleed en met maskers op door de velden en maakten veel kabaal.

Dit feest wordt op school gevierd samen met de prins en zijn fanfare/raad van 11 en de Hofkapel. Er wordt gedanst, gehost en gezongen. Natuurlijk horen hier heerlijke pannenkoeken bij.