Onze School

De Strijene is een basisschool voor vrijeschoolonderwijs. De uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs zijn gebaseerd op de educatieve filosofie van Rudolf Steiner, de grondlegger van de antroposofie.

In Oosterhout is in 1984 gestart met 1 kleuterklas. Nu ruim 35 jaar later telt de school ruim 200 leerlingen. Er zijn 3 kleuterklassen en een onderbouw van klas 1 t/m 6 (groep 3 t/m 8), in totaal 9 klassen.

Onze school is samen met de kinderopvang van Istia gehuisvest in een sfeervol gebouw in de wijk Dommelbergen. We hebben de beschikking over een ruim en groen speelplein dat verdeeld is in peuterplein, kleuterplein en onderbouwplein.

De Strijene is een streekschool, onze kinderen komen behalve uit Oosterhout, ook uit veel omringende gemeenten.