Ouders

Ouders hebben een belangrijke rol in onze school, als bondgenoten in het ontwikkelingsproces van hun kinderen en bij het vormgeven van de gemeenschap die kinderen, ouders en leerkachten omvat. Er wordt bij verschillende activiteiten in de school een beroep gedaan op de hulp van ouders.

We vinden een nauw contact tussen ouders en leerkrachten belangrijk. Vanuit school zijn er jaarlijkse vaste contactmomenten zoals ouderavonden, oudergesprekken en tussentijdse korte gesprekken. Via ons ouderportaal houden we jullie op de hoogte middels school- en klassenberichten.  

De jaarfeesten vormen een belangrijk onderdeel van ons onderwijs, deze worden vormgegeven door leerkrachten en ouders. Bij verschillende jaarfeesten zijn ouders aanwezig om het feest samen te beleven.